Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Nasze aukcje na Allegro
Allegro

Szukaj wpisując numer części producenta lub numer OE lub kliknij, aby przejść do wyszukiwania zaawansowanego

Regulamin

Sklepu internetowego OTOOPEL.PL

Spis treści

I .Regulamin sklepu

II . Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO.

 III.Zapisywanie danych za pomocą cookies.

Sprzedaż prowadzona jest za za pomocą sklepu internetowego OTOOPEL.PL, przez firmę Tomasz Cholewa Topel Luborzyca 88,32-010 Luborzyca,nip:683-122-09-48,regon:361800650.

1.Wszystkie ceny zawierają podatek VAT (Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest paragon fiskalny,na życzenie klienta wystawiamy Fakturę VAT).
 
2.Jeśli nie jesteś pewien zakupu - nie kupuj. Proszę zwracać uwagę na parametry,numery,wygląd kupowanego przedmiotu w razie wątpliwości proszę zadzwonić tel:48 733 079 509, proszę o podanie informacji w formularzu opcji dostawy lub wysłać wiadomość e-mailem.
    
3.Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

4.Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Koszt zwrotu rzeczy:   
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.Nie wysyłaj do nas przesyłek za pobraniem ,każdy zwrot musi zostać zweryfikowany ,dopiero po weryfikacji pieniądze zostaną przelana na wskazane konto.  

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@otoopel.pl.Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

Tomasz Cholewa  Topel
Luborzyca 88
32-010 Luborzyca

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]  
Numer konta na który mają być przelane pieniądze.

5.Sytuacje w których odstąpienie od umowy nie będzie możliwe:   
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:   
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;   
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;   
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;   
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;   
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;   
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;   
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;   
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;   
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;   
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;   
- zawartej w drodze aukcji publicznej;   
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;   
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.   

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:   
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 

6.Procedura reklamacji:
 
Klient ma prawo reklamować zakupiony towar w trakcie trwania gwarancji lub może skorzystać z (Art.8 ust.1) Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę.

Sekwencyjność roszczeń.   

a.Przy zgłaszaniu reklamacji lub przy korzystaniu z uprawnień niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową konsument nie może od sprzedawcy w pierwszej kolejności zażądać odstąpienia od umowy sprzedaży,   
ponieważ w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ustawodawca wprowadził tzw. sekwencyjność roszczeń, polegającą na tym , że w przypadku   
ujawnienia się niezgodności towaru z umową konsument może wobec sprzedawcy wystąpić w pierwszej kolejności z roszczeniem naprawy , jeśli naprawa jest niemożliwa wymiany   
towaru na nowy zgodny z zawartą umową.   
 
b.Przed wysłaniem wadliwego towaru konieczny jest kontakt mailowy.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: otoopel@op.pl. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

c. Po wysłaniu tego maila klient otrzymuje indywidualny numer reklamacyjny oraz adres na który ma zostać odesłany reklamowany produkt.

b. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

e. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, udzielimy szczegółowych informacji dotyczących reklamacji.

 

 

II  Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO.

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych ma charakter informacyjny,nie iest źrudłem obowiązków dla usługobiorców i klientów sklepu internetowego.Administratorem Państwa danych osobowych jest

Firma

Tomasz Cholewa Topel

adres siedziby:Luborzyca 88

32-010 Luborzyca

nip:683 122 09 48

 

Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Od dnia 25 maja 2018 istnieje obowiązek przetwarzania Dane Osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Państwa dane osobowe są przechowywane z szczegulną starannością w celu ochrony Państwa interesów,zapweniam że zebrane przez Administratora dane będą zabezpieczone ,przetwarzane zgodnie z prawem i nie podawane dalszemu przetwarzaniu.

Zakupy oraz korzystanie z sklepu internetowego  jest dobrowolne jak również podawanie danych osobowych umożliwiające wysyłkę oraz kontakt z kupującym.

 Przetwarzanie danych osobowych przez administratora może być możliwwe w celu wykonania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczeniu usługi elektronicznej na podjęcie działań na żadanie osoby której dane osonowe dotyczą

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania lub rozwiązania zawartej umowy.

Zakres przetwarzania danych:

imię nazwisko

adres dostawy

telefon kontaktowy

adres poczty elektronicznej.

Klient sklepu może w każdej chwili wykasować swokje dane osobowe lub wystąpić z wnioskiem do Administratora o ich usunięcie.

 III

Zapisywanie danych za pomocą cookies

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies gdyż wymaga tego technologicznie nasz sklepu do działania na przykład w celu rejestracji i logowania, oraz w celach statystycznych. W programie służącym do obsługi internetu przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Gromadzone dane statystyczne nie zawierają powiązań z użytkownikami np. numerów urządzeń IP. Nie udostępniamy nie przekazujemy dalej zbieranych danych, nie wykorzystujemy ich marketingowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadzwoń:
+48 884 047 999

Infolinia czynna: pn - pt: 10:00 16:00 | sklep@otoopel.pl